Uvjeti korištenja

BLU gallery j.d.o.o., sa sjedištem na adresi Poljanska cesta 1, Ičići, Republika Hrvatska, OIB: 41441512278 („BLU gallery“ ili „mi“), vlasnik je sadržaja i operater mrežne stranice http://www.blugallery.hr i mikrostranica kojima se pristupa putem navedene mrežne stranice (zasebno „stranica“, a skupno „stranice“). Imajte na umu da BLU gallery ne snosi odgovornost za bilo koje druge mrežne stranice.

Sadržaj

  1. Prihvaćanje uvjeta korištenja
  2. Vlasništvo nad sadržajem i intelektualno vlasništvo; Korištenje sadržaja u skladu s uvjetima
  3. Odricanje od jamstva/odgovornosti
  4. Obeštećenje
  5. Mjerodavno pravo / sudska nadležnost
  6. Salvatorna klauzula
  7. Odricanje; pravni lijekovi
  8. Podaci za kontakt
  9. Izmjena Uvjeta korištenja

1. Prihvaćanje uvjeta korištenja

Pristup stranicama i njihovo korištenje podliježe sljedećim uvjetima korištenja („Uvjeti korištenja“). Pristupanjem stranicama ili njihovim korištenjem pristajete na obveze navedene u tim Uvjetima korištenja i na usklađenost sa svim važećim zakonima. Ako se ne slažete s navedenim Uvjetima korištenja bez ograničenja, ne smijete se koristiti stranicom. BLU gallery može promijeniti Uvjete korištenja u bilo kojem trenutku prema vlastitom nahođenju i ažurirati ove informacije. Takve su izmjene za vas obvezujuće, stoga biste povremeno trebali posjetiti ovu stranicu kako biste pregledali važeće Uvjete korištenja koji vas obvezuju.

2. Vlasništvo nad sadržajem i intelektualno vlasništvo; Korištenje sadržaja u skladu s Uvjetima

Sadržaj i svi drugi materijali sa stranica, uključujući, ali ne ograničavajući se na autorska prava i druga prava intelektualnog vlasništva u umjetničkim djelima, slikama, fotografijama, tekstovima, video i audio zapisima, zaštićenim žigovima i logotipima koji se nalaze na stranicama (skupni naziv: „Sadržaj“) vlasništvo su BLU gallery j.d.o.o. i/ili njegovih podružnica. Stranicama možete pristupati i koristiti njihov sadržaj isključivo u osobne, nekomercijalne svrhe ili za zabavu. Nije dopušteno kopirati, reproducirati, prerađivati, prenositi, prilagođavati, objavljivati, uokviriti, postavljati, učitavati, distribuirati, mijenjati ili emitirati bilo koji dio sadržaja, ili stvarati izvedena djela takvog sadržaja na bilo koji način, uključujući i za bilo koje javne ili komercijalne svrhe, bez prethodnog pisanog pristanka BLU gallery j.d.o.o., odnosno vlasnika navedenih materijala. Sva prava koja nisu odobrena u skladu s ovim Uvjetima korištenja pridržava isključivo društvo BLU gallery.

Svi zaštićeni žigovi, trgovački nazivi i logotipi, kao i svi povezani nazivi proizvoda, dizajnerske oznake i slogani koji se pojavljuju na stranicama zaštitni su žigovi ili marke (registrirani ili neregistrirani) društva BLU gallery, njegovih podružnica i/ili davatelja licencija, osim ako ovdje nije navedeno drugačije. Društvo BLU gallery i/ili njegove podružnice i davatelji licencija izričito zadržavaju sva prava intelektualnog vlasništva u svim sadržajima na stranicama. Nije vam dodijeljena licencija povezana s bilo kojim sadržajem koji se nalazi na stranicama. Prema vlastitom nahođenju, društvo BLU gallery, njegove podružnice ili davatelji licencija mogu tražiti provođenje svojih prava intelektualnog vlasništva u najvećoj zakonski dopuštenoj mjeri, uključujući i pokretanje kaznenog progona.

3. Odricanje od jamstva /odgovornosti

Napomene o korištenju web stranice www.blugallery.hr
BLU gallery j.d.o.o. će uložiti razuman napor kako bi se na navedenoj web stranici našli točni i aktualni
podaci, ali ne može biti odgovoran za njihovu točnost i potpunost. Svi korisnici koji pristupaju na
http://www.blugallery.hr/ stranicu koriste njezin sadržaj na vlastitu odgovornost. BLU gallery j.d.o.o. neće biti
odgovoran ni za kakve izravne, slučajne, posljedične, neizravne ili kaznene štete koje su nastale iz
pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja http://www.blugallery.hr/ ili zbog bilo koje greške ili
nepotpunosti u njenom sadržaju.

Ova web stranica sadrži informacije treće strane i veze do drugih internet stranica nad kojima BLU gallery
j.d.o.o. nema kontrolu. Kad god je to moguće, takve se informacije u skladu s time i označavaju. BLU gallery
j.d.o.o. nije odgovoran niti za točnost niti za bilo koji drugi aspekt takvih informacija i ne preuzima
nikakvu odgovornost za takve informacije.

BLU gallery j.d.o.o. zadržava pravo izmjene sadržaja ove web stranice na bilo koji način, u bilo kojem
trenutku i iz bilo kojeg razloga, i neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih
promjena.

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranicama www.blugallery.hr ne smiju se reproducirati,
distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka BLU gallery j.d.o.o. ili na
bilo koji način koji može uzrokovati štetu BLU gallery j.d.o.o. ili bilo kojoj trećoj strani. Dokumenti, podaci i
informacije objavljeni na ovoj web stranici mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz
poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.

4. Obeštećenje

Korištenjem stranice pristajete braniti, obeštetiti i osloboditi krivnje društvo BLU gallery, njezine službenike, direktore, zaposlenike, matično društvo, podružnice, pridružena društva, poslovne partnere, razvojne programere mrežnih stranica, predstavnike i zastupnike (skupni naziv: „Strane koje objavljuju informacije“), od i protiv svih potraživanja, šteta, obveza, gubitaka, odgovornosti, troškova ili dugova i izdataka (uključujući, ali ne ograničavajući se na razumne odvjetničke naknade i troškove) koji proizlaze iz sljedećeg: (i) vašeg kršenja bilo kojeg od navedenih Uvjeta korištenja ili/i pravila o privatnosti, (ii) bilo kojeg predanog sadržaja ili sadržaja koji stvaraju korisnici (uključujući, ali ne ograničavajući se na potraživanja radi kršenja autorskih prava, zaštićenog žiga , poslovne tajne ili drugih prava intelektualnog vlasništva treće strane, prava na publicitet, prava na privatnost ili klevete), (iii) vašeg korištenja bilo kojeg sadržaja ili značajki dostupnih na stranici ili putem stranice (osim u mjeri u kojoj se potraživanje temelji na kršenju prva treće strane putem materijala koje je izradilo društvo BLU gallery), (iv) vašeg kršenja primjenjivog zakona ili bilo kakvog sporazuma ili odnosa s trećom stranom kojima podliježete te (v) bilo čega drugog povezanog sa stranicom i vašim pristupom i korištenjem stranice.

Ovime izjavljujete da ste suglasni uložiti vaš najveći trud u suradnju s nama radi obrane u bilo kojem slučaju i od bilo čega kako je gore navedeno. Zadržavamo pravo da o vašem trošku preuzmemo isključivu obranu i kontrolu po bilo kojem pitanju koje podliježe traženju obeštećenja s vaše strane.

5. Mjerodavno pravo/sudska nadležnost

Na sve sporove koji se odnose i nastanu u vezi korištenja ove stranice i/ili ovih Uvjeta korištenja i Pravila o privatnosti primjenjuje se hrvatsko pravo. Sukladno prihvaćanju ovih Uvjeta korištenja pristupanjem stranicama ili njihovim korištenjem vi prihvaćate isključivu nadležnost hrvatskih sudova. Iako su naše stranice dostupne diljem svijeta, sadržaj o kojem se raspravlja ili na koji se upućuje na našim stranicama možda neće biti dostupan svim osobama ili na svim geografskim područjima. Osim toga, stranice mogu imati neke dijelove koji su posebno osmišljeni za određeno geografsko područje („lokalni dijelovi“). Imajte na umu da za lokalne dijelove mogu vrijediti posebna pravila („kućna pravila“) koja imaju prednost nad ovim Uvjetima korištenja. Obavijestit ćemo vas kada se takva pravila primjenjuju, a ako pristupate bilo kojem lokalnom dijelu i/ili ga koristite, morat ćete prihvatiti i da ste suglasni s pripadajućim kućnim pravilima.

Nadalje, svi korisnici možda neće moći sudjelovati ili biti podobni za ovdje postavljene ponude, ako su primjenjive, u sadržajima ili sličnim promocijama koje su dostupne putem stranica. Zadržavamo pravo na ograničavanje dostupnosti naših stranica i/ili pružanja bilo koje usluge bilo kojoj osobi, na bilo kojem geografskom području ili unutar bilo koje sudske nadležnosti prema vlastitom nahođenju i u bilo kojem trenutku. Sukladno navedenom za vaša djelovanja vi snosite isključivu odgovornost za usklađenost sa svim važećim lokalnim zakonima.

6. Salvatorna klauzula

U slučaju da se bilo koji uvjet ili odredba ovih Uvjeta korištenja i Pravila o privatnosti smatraju ili proglase nevažećima, nezakonitima ili neprovedivima iz bilo kojeg razloga na temelju bilo kojeg zakonskog propisa i javne politike, takva odredba prestat će vrijediti i proizvoditi učinke u opsegu u kojem je nevažeća ili neprovediva, a ostale će odredbe ostati važeće u punoj snazi.

7. Odricanje; pravni lijekovi

U slučaju da ne uspijemo djelomično ili potpuno ostvariti bilo koja prava ili prigovore iz ovih Uvjeta korištenja i Pravila o privatnosti, to neće spriječiti društvo BLU gallery da naknadno ostvari takvo pravo niti će se smatrati našim odricanjem ili gubitkom istih prava, kao ni bilo kojih drugih Uvjetima navedenih prava.

8. Podaci za kontakt

Ako imate bilo kakvih pitanja ili komentara u vezi sa stranicama ili ovim Uvjetima korištenja i Pravilima o privatnosti, ili ako želite prijaviti bilo koji sadržaj za koji smatrate da nije u skladu s ovim Uvjetima korištenja, možete nas kontaktirati sljedećim putem:

BLU gallery j.d.o.o.

jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge
Poljanska cesta 1, 51414 Ičići Hrvatska
OIB: 41441512278
MBS: 040349105
Matični broj: 4400496

tel.: +385 (0)95 906 0074
e-mail: [email protected]

upisano je pri u trgovačkom sudu u Rijeci pod poslovnim brojem Tt-15/3787-4; Temeljni kapital: 10,00 kn uplaćen u cijelosti; IBAN: HR8223600001102486538 ; Swift: ZABAHR2X  (Zagrebačka banka d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb, Hrvatska)

Jelena Tuliak mag.paed., direktor

9. Izmjene Uvjeta korištenja

Zadržavamo pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja.
Posljednja izmjena je napravljena 14.5.2018.